Zeven partijen willen snel internet aanleggen

Delfzijl - Er is veel belangstelling voor de provinciale regeling Snel internet in Groningen. zeven partijen hebben ingeschreven voor de aansluiting van delen of de gehele provincie Groningen.

De inschrijvingen komen van diverse bedrijven en bewonerscoöperaties. „Het aantal inschrijvingen, en de kwaliteit daarvan, toont aan dat we met deze regeling de goede weg zijn ingeslagen. Daarmee is dit een belangrijke stap in de richting van snel internet voor alle Groningers,” zegt gedeputeerde Patrick Brouns, die verantwoordelijk is voor de regeling. Bestuurslid Marco Smit van de Economic Board Groningen is ook blij met het aantal inschrijvingen: „Snel internet is een basisbehoefte voor nieuwe en bestaande ondernemers, ongeacht de sector of de grootte van het bedrijf. Het is voor hen van het allergrootste belang dat deze regeling slaagt en dat snel kan worden begonnen met de aanleg van breedband internet op het platteland, te beginnen in het aardbevingsgebied.” Marijke van Beek, voorzitter van de stuurgroep breedband Noord-Groningen, is blij dat door het brede spectrum van inschrijvers de subsidieregeling breedband niet alleen in het aardbevingsgebied, maar in alle buitengebieden van de hele provincie binnen bereik is. De ingediende aanvragen worden op korte termijn gepubliceerd op de provinciale website over de regeling. De komende zes weken krijgen bestaande marktpartijen dan de gelegenheid om aan te tonen dat zij in de gebieden die aangegeven zijn in de aanvragen, op eigen kosten een netwerk voor snel internet aan gaan leggen. Als deze periode voorbij is, kan de balans opgemaakt worden welke adressen definitief in aanmerking komen voor de provinciale regeling. Hierna kunnen de partijen die een voorlopige aanvraag hebben ingediend hun voorstellen verder uitwerken naar een definitieve aanvraag. Naar verwachting wordt voor de zomer van 2017 bekend welke partijen uiteindelijk geld krijgen om een netwerk voor snel internet aan te leggen. In de volgende twee jaar worden de netwerken aangelegd en komt voor iedereen snel internet beschikbaar. Gedeputeerde Brouns realiseert zich dat dit ambitieus is, maar is er van overtuigd dat deze ambitieuze deadlines gehaald worden. Snel Internet Groningen komt voort uit het programma Groningen@Work van de provincie Groningen, Digitale Bereikbaarheid van de Economic Board Groningen en Kansrijk Groningen van de Nationaal Coördinator Groningen.