Afscheid GBS de Poort: Dag meester Pim...

TEN BOER - Meester Pim Holsappel heeft woensdag afscheid genomen als directeur van basisschool GBS De Poort in Ten Boer.

De afgelopen jaren zette hij samen met het team stappen om het onderwijs een nieuwe impuls te geven en met name leerlingen meer eigenaar te maken van hun werk, hun klas, hun school en hun ontwikkeling. Het team werd geschoold in het gedachtegoed van ‘The 7 habits’ en inmiddels wordt dit steeds meer zichtbaar in de school en bij de leerlingen.

Geheel in deze stijl vond het afscheidsfeest plaats. Meester Pim en zijn vrouw werden ‘s morgens door leerlingen welkom geheten en naar binnen begeleid. Eenmaal binnen namen twee andere leerlingen het woord en werd meester toegezongen door alle kinderen met een door groep 7/8 geschreven lied. Na een gezamenlijk welkom vierde meester Pim in alle groepen feest. Elke groep had een spel bedacht voor meester en zijn vrouw en overal namen de leerlingen de leiding. Rond de middag begone de receptie voor ouders, genodigden en andere belangstellenden. Leerlingen waren gastheer/gastvrouw en zorgden voor de bediening. Na afloop concludeerde meester Pim vol trots dat hij zich geen betere afsluiting had kunnen wensen. Hij laat Ten Boer met een gerust hart los om als directeur op een christelijke basisschool in Stadskanaal aan de slag te gaan. Juf Karine Woensdregt neemt het stokje van meester Pim over.