Uitbreiding vleeskuikens Spijk voorlopig niet

SPIJK - De Commissie m.e.r. heeft het milieueffectrapport voor de uitbreiding van vleeskuikenhouderij Rijzebol aan de Kolholrsterweg in Spijk getoetst. De verdubbeling van het aantal kuikens naar 238.000 komt er voorlopig niet. Onder meer vanwege een te hoge stikstofuitscheiding.

De commissie is van mening dat het rapport de effecten van uitbreiding van het bedrijf nog niet duidelijk beschrijft. De familie Rijzebol wil haar vleeskuikenhouderij uitbreiden met twee nieuwe stallen. Het aantal vleeskuikens neemt toe van 119.000 naar 238.000 stuks. Hiervoor zijn een omgevingsvergunning voor milieu en bouwen en een wijziging van het bestemmingsplan nodig. Voordat burgemeester en wethouders hierover besluiten zijn de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport. De commissie vindt dat de hoeveelheid stikstof die in natuurgebieden terecht komt de drempelwaarden gaat overschrijden. Bovendien worden de milieueffecten van deze uitbreiding afgewogen tegen de effecten van een verkleining van een ander bedrijf in een andere gemeente. Een dergelijke afweging is niet alleen niet toegestaan, maar geeft ook een te gunstig beeld van de milieueffecten van de uitbreiding van het bedrijf.   De Commissie adviseert daarom het rapport aan te vullen met een gecorrigeerde beoordeling.