DamSTER voor Dijkema’s, schippers en dansstudio

APPINGEDAM - Jan en Aaltje Dijkema, de schippers van de Damsterveer en Dansstudio Tapilta2 hebben op de nieuwjaarsreceptie van de gemeente Appingedam de DamSTER in ontvangst mogen nemen.

Het was een drukte van belang op de nieuwsjaarreceptie van de gemeente Appingedam in Kabzeël. De receptie, die ludiek werd ingeleid door stadsomroeper Henk Perdok, kende een gevarieerd programma. Het hoogtepunt was de uitreiking van de DamSTERREN. Dit jaar was de jury er snel uit. De DamSTER in de categorie personen ging dit jaar naar het echtpaar Jan en Aaltje Dijkema. Het echtpaar zet zich op verschillende fronten belangeloos in. Zo verzorgt Jan Dijkema rondleidingen en maait Aaltje Dijkstra het gras van het kerkhof in Marsum. Daarnaast stellen zij hun schuur ter beschikking aan verenigingen die bijvoorbeeld een praalwagen opbouwen voor de jaarlijkse papiercorso. In de categorie groepen werd het belang van regionale initiatieven benadrukt. De rondvaartboot Damsterveer heeft het toerisme een impuls gegeven en is onmisbaar geworden. Vorig jaar hebben circa 5.000 mensen gebruik gemaakt van de veerboot. De schippers De schippers van de Damsterveer varen zomers bijna dagelijks door het Damsterdiep. Tijdens Delfsail zijn er ook tochten naar Delfzijl georganiseerd. De categorie bedrijven kende een verrassende winnaar. Anders dan de vorige jaren viel de eer nu aan een eenmanszaak. Dansstudio Tapilta2 van Esmee Tapilatu viel op doordat zij mensen van alle leeftijden in beweging brengt en maatschappelijke thema’s aan de orde brengt. De voorstellingen MACHTELOOS, HARD en WEG waar thema’s als kanker, pesten en vluchtelingen aan bod kwamen, zijn indrukwekkend. De voorstellingen worden versterkt door de aanwezigheid van dans. Zij ontvingen allen een beeld gemaakt door kunstenaar Kés Aerts en een bos bloemen.   Speciale aandacht heeft de afscheidnemende burgemeester voor het MKB en de detailhandel in de Fivelstad. Volgens Pot is het MKB en de detailhandel ondanks de aantrekkende economie nog steeds erg kwetsbaar. Samen met het Economic Board initiatieven worden opgezet om deze sectoren verder te versterken. De voorgenomen van verpleeghuis Solwerd is hard aangekomen bij zowel de bewoners, het personeel als de gemeente Appingedam. De inzet op werkgelegenheid blijft belangrijk. Dat is ook de reden dat het ISD Noord Oost en Fivelingo gefuseerd zijn. Appingedam kent 13% werkloosheid, waarvan een aanzienlijk deel langdurige werklozen. Het inwoneraantal is met 24 inwoners licht afgenomen en is daarmee voor het eerst onder de 12.000 inwoners gekomen.   Pot vindt het teleurstellend dat de G7 niet is doorgegaan. Zij merkt dagelijks dat problemen als krimp, aardbevingsproblematiek en werkgelegenheid het niveau van de DAL-gemeenten overstijgen. Volgens haar is de tijd van roulette spelen voorbij en moeten er nu stappen worden gezet. De aardbevingsproblematiek biedt ook nieuwe kansen. Scholen moeten versterkt worden. Volgens Pot een goed moment om te kijken naar de mogelijkheid voor de samenvoeging van de scholen voor voortgezet onderwijs en mbo in de regio. Een haalbaarheidsonderzoek is gestart om te onderzoeken of van vier schoolgebouwen één compacte campus kan worden gemaakt, zodat de voorzieningen in de regio behouden kunnen worden. Voor wat betreft de aardbevingsproblematiek is zij van mening dat boosheid plaats moet maken voor aanpakken en aan de slag gaan. Mark Giesolf