Ambitieus nieuwbouwplan SV Bedum

BEDUM - Bedum heeft tijdens de nieuwjaarsreceptie een ambitieus nieuwbouwplan gepresenteerd.

Naast de bekendmaking van de nieuwe hoofdsponsor Klaverblad Verzekeringen voor vier seizoenen was dat het klapstuk van de middag. Op de huidige locatie van de voetbalvereniging in Bedum,moet een compleet nieuwe accommodatie verrijzen met een nieuwe kantine, twaalf kleedlokalen en diverse vergader- en opslagfaciliteiten waarvan SV Bedum gebruik zal gaan maken. Daarnaast zijn er binnen het nieuwbouwplan diverse multifunctionele ruimtes gepland waar andere Bedumer (sport-)verenigingen en belangengroepen gebruik van zouden kunnen maken. Een belangrijke gedachtegang bij de ontwikkeling van het nieuwbouwplan is om het complex ook geschikt te maken om dagbesteding aan te bieden voor mensen met een geestelijke of lichamelijke beperking.

Voorzitter Edwin van Zanten: “Enige maanden geleden werd ik uitgenodigd voor een gesprek. Tijdens dat gesprek werd mij als voorzitter van SV Bedum een presentatie gegeven van de plannen voor een nieuwe accommodatie van onze voetbalclub. Ik was op dat moment perplex. Ik wist niet dat dit al zo concreet speelde. Er werden mij nieuwbouwtekeningen en plattegronden gepresenteerd van hoe de nieuwe accommodatie van SV Bedum er uit zou moeten gaan zien. Het bleek dat een groep Bedumers al een tijdje bezig was in een werkgroep met de ontwikkeling en uitwerking van de nieuwbouwplannen.”

Woordvoerder Douwe Feddema geeft namens de werkgroep een toelichting op de ideeën van de werkgroep. “De ideeën zijn ontstaan door een aantal Bedumers die onder het genot van een biertje aan het brainstormen waren over een nieuwe accommodatie voor SV Bedum. Op initiatief van Bedumer ondernemer Gert Jan Hageman zijn er toen een aantal mensen uitgenodigd om te kijken hoe haalbaar de brainstormplannen zouden zijn. Al snel was er binnen deze werkgroep sprake van een gemeenschappelijk enthousiasme en zijn er concrete plannen gemaakt. Vanaf het begin was het duidelijk dat we niet alleen een ambitieus nieuwbouwplan voorvoetbalvereniging SV Bedum zouden moeten ontwikkelen maar iets neer moeten zetten voor de hele Bedumer gemeenschap.”

Met de betrokkenheid van architect Niels Feddema en bouwadviseur Douwe Feddema kon de werkgroep haar plannen meteen omzetten naar een concreet voorstel inclusief een programma van eisen en bijbehorende bouwtekeningen.“Net als bij het door ons gerealiseerde project appartementen De Krijthein Bedum, zijn de nieuwbouwplannen een mooi voorbeeld van burgerinitiatief. Als werkgroep willen we een kant-en-klaar verhaal neerleggen inclusief bouwtekeningen en bouwadviezen. Wij werken het helemaal uit en de gemeente zal een regisserende rol gaan vervullen binnen het project. Met medewerkers van de gemeenteBedum hebben we al oriënterende gesprekken gevoerd over onze plannen. Daarnaast hebben we ook andere maatschappelijk betrokken organisaties en vooraanstaande personen binnen de Bedumer bevolking op de hoogte gebracht. Het is nu zaak dat we deze sneeuwbal aan het rollen krijgen en dat ons plan door de inbreng vanuit de Bedumer gemeenschap steeds concretere vormen aan gaat nemen en we meer mensen en organisaties achter ons krijgen voor de uiteindelijke realisatie. “

Met de nieuwbouw wil de werkgroep een boost geven aan het hele dorp Bedum. Het nieuwe gebouw moet een verzamelplaats worden waar diverse groepen mensen en diverse (sport-)verenigingen en belangengroepen gebruik van gaan maken.

Met de realisatie van het plan is een aanzienlijk bedrag gemoeid. Douwe Feddema: “We zijn volop bezig met de financiële realisatie van de plannen. Daarover zijn we met meerdere partijen in gesprek en verkennen we de mogelijkheden voor subsidies en financiering. Dit zal de nodige tijd in beslag gaan nemen. Maar als werkgroep hebben we gesteld dat we doorgaan met de ontwikkeling van de plannen en dat we met diverse burgers en partijen in gesprek blijven om uiteindelijk een plan te gaan realiseren waarvan zoveel mogelijk Bedumerskunnen gaan genieten.”

De werkgroep is op initiatief van de Bedumer ondernemer en SV Bedum-lid Gert Jan Hageman tot stand gekomen. Verder zitten in de werkgroep Douwe Feddema (bouwadviseur bij Adviesburo Van der Plas), Niels Feddema (Feddema architect), Rolf van Bruggen (Van Bruggen Bestrating en CDA-gemeenteraadslid), André van Haag (bestuurslid accommodatie SV Bedum), Vincent Geerling (bestuurslid SV Bedum) en Rob van der Werf (Groenvoorziening AJ vd Werf BV en voorzitter Stichting Bedrijvenvoetbal Bedum). Namens SV Bedum is voorzitter Edwin van Zanten in een latere fase ook toegevoegd aan de werkgroep.