Milieudefensie: gaswinning kan kwart omlaag

NOORD-GRONINGEN - Uit documenten die Milieudefensie heeft opgevraagd bij het ministerie van EZ blijkt dat in een warme winter, die steeds vaker voorkomen, 19 miljard kubieke meter Gronings gas nodig is. Dat is veel minder dan de 24 miljard die de NAM de komende vijf jaar jaarlijks mag winnen. In warme jaren wordt er dus bijna 6 miljard kuub, 25% meer gewonnen dan noodzakelijk.

‘Uit de -via een WOB-procedure verkregen- stukken wordt niet duidelijk waarom er, ondanks alle gasbevingsellende, nog altijd meer gas wordt gewonnen dan nodig is,’ meent Milieudefensie. ‘Het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) en de minister propageren vlakke winning. Maar uit mails blijkt dat SodM zelf stelt dat “Het effect van fluctuaties nu niet in het model zit, daarvoor moet een nieuw model ontwikkeld worden.” De mijnraad stelt dat “beperken van de gaswinning belangrijker is dan de vlakke winning”.

vervolg op pagina 3