Nieuwe afdeling PvdA Het Hoogeland in BMWE-gemeente

ONDERDENDAM - De leden van de Partij van de Arbeid in de gemeenten Bedum, De Marne, Winsum en Eemsmond hebben woensdag in Onderdendam een nieuwe afdeling van de PvdA opgericht.

In PvdA Het Hoogeland worden de afdelingen samengevoegd, die tot dusverre voor de afzonderlijke gemeenten bestonden. Kandidaat-Kamerlid William Moorlag, die op nummer 9 van de PvdA-lijst staat voor de verkiezingen van de Tweede Kamer in maart, heeft de oprichtingsvergadering met een positieve toekomstgerichte bijdrage opgeluisterd met als onderwerp: We geven het rode noorden een stem in Den Haag.

De nieuwe afdeling telt ruim 300 leden en 7 bestuurders. Het bestuur bestaat uit Ivo Poll (voorzitter), Remko de Rijk (secretaris), Henk Sterkenburg (penningmeester), Nathalie Beukema, Hans Duijneveld, Erik Zwart en Wiebe Zorge (algemene bestuursleden).

Moorlag wil dat de PvdA teruggaat naar zijn klassieke waarden en beginselen: “De PvdA is opgericht om arbeiders en hele gewone mensen een beter bestaan te bieden. Door de PvdA hebben veel mensen in Nederland een beter leven, betere kansen en meer bestaanszekerheid gekregen. Maar die bestaanszekerheid staat onder druk. De flexibilisering en de marktwerking zijn veel te ver doorgeschoten. Ook mensen die het nu goed hebben zijn bang dat zij worden getroffen door verlies van werk en inkomen. Die angst en zorgen moeten we wegnemen, de basis voor bestaanszekerheid moet worden versterkt.”

Moorlag, die 11 jaar als ziekenverzorger in het verpleeghuis De Hoven en bijna twintig jaar voor de vakbond FNV werkte, wil dat het afgelopen is met praktijken dat werknemers in de zorg bij bosjes op straat worden gezet door een foute aanbestedingspraktijken.

Over de gaswinning zei Moorlag: ‘We moeten ons bevrijden van het juk van de NAM en Henk Kamp. Het is een grof schandaal dat Groningers door de gaswinning slechter af zijn dan mensen elders in Nederland. Dat onrecht moet worden weggenomen. Dat zie ik als mijn opdracht, daar wil ik als Groninger keihard voor knokken.”

Moorlag zei verder het heel bijzonder te vinden te spreken in het dorpshuis van zijn geboortedorp Onderdendam: “Als kind kwam ik hier om boeken te lenen in de bibliotheek en bezocht ik jaarlijks de bazar en het kerstfeest voor de jeugd. En op 17-jarige leeftijd werd ik in het Waterschapshuis aangenomen voor mijn eerste baan: handlanger op een maaitractor. Ik had toen nooit kunnen vermoeden dat ik hier zoveel jaar later in mijn geboortedorp als kandidaat-kamerlid zou staan, die voor de PvdA het Rode Noorden in Den Haag een stem wil geven, met vuur en Groninger nuchterheid.”