Leefbaarheid dorpen Ten Boer verankerd in nieuwe gemeente

TEN BOER - Het bestuursakkoord voor de nieuwe gemeente Groningen, inclusief Haren en Ten Boer, is woensdag gepresenteerd.

Burgemeester André van de Nadort meent dat het na tien jaar samenwerking ‘goed afspraken maken’ is met gemeente Groningen. ,,Ik ben dan ook trots op het resultaat van de onderhandelingen over de nieuwe gemeente waar Ten Boer vanaf 1 januari 2019 deel vanuit maakt.” Na goedkeuring van de gemeenteraden van Groningen en Ten Boer wordt de bestuursovereenkomst meegezonden met het herindelingsadvies van de provincie Groningen naar het ministerie van BZK.

In Ten Boer is groot draagvlak voor de nieuwe gemeente. ,,Dat kan bijna niet anders, omdat we al tien jaar goed met elkaar samenwerken’’, legt Van de Nadort uit. Vorig voorjaar is er een dorpenronde gehouden waar zorgen over de nieuwe gemeente en kansen voor de dorpen op tafel zijn gekomen. Blijvende leefbaarheid of de sociale verwevenheid in de dorpen kwam hier als belangrijkste zaak naar voren. Van de Nadort: ,,Het dorpshuis en de voetbalclub delen een gebouw. Haal je de één weg door bezuinigingen, dan heeft de ander geen bestaansrecht meer. Voor deze sociale verwevenheid is extra aandacht in de bestuursovereenkomst.”

Ook het groene gebied tussen de stad Groningen en Ten Boer blijft behouden, net als de voorzieningen. Daar is volgens Van de Nadort geld voor gereserveerd in de bestuursovereenkomst. Ook al heeft Haren formeel niet meegewerkt aan de totstandkoming van dit bestuursakkoord, toch verwacht Van de Nadort dat de datum van 1 januari 2019 als start voor de nieuwe gemeente hard is. ,,Onze houding naar Haren is en blijft volstrekt open met een permanente uitnodiging aan Haren om aan te sluiten. Ik hoop dat Haren snel aanschuift bij de verdere voorbereidingen die we samen met Groningen gaan treffen om de herindeling per 1 januari 2019 succesvol in te voeren.’’