Literaire avond met Henk Vaessen in Café ‘t Centrum

DELFZIJL - In Café ’t Centrum in Delfzijl wordt donderdag 26 januari om 20.15 uur een literiare avond gehouden.

Henk Vaessen vertellen over schrijven in het algemeen en over zijn boek De zevende golf in het bijzonder. De toegang is gratis.

Schrijver Henk Vaessen (1948) bracht in zijn jeugd menig schoolvakantie door in Groningen. Daar genoot hij van de grote stad, als afwisseling van het Veluwse platteland waar hij opgroeide. Hij logeerde dan bij zijn tante, die directrice was van één van de tehuizen van Stichting Pro Juventute, ook wel Het Doorgangshuis genoemd, gelegen in de Tuinstraat. Daar werden meisjes ondergebracht –tot 21 jaar - die het slachtoffer waren geworden van asociale omstandigheden, veelal huiselijk geweld, misbruik en mishandeling. Eind jaren ’60 werden die tehuizen opgeheven en ondergebracht bij het Centraal Bureau Jeugdzorg Groningen.

Zijn tante bespaarde hem destijds de verhalen rond die meisjes niet. Dat maakte een dusdanige indruk op hem dat hij het een belangrijke plaats heeft gegeven in zijn recent verschenen (vierde) roman, De zevende golf. De lezer vindt ervaringen en herinneringen van de schrijver terug in die van de hoofdpersoon Joop Mendel.

Tijdens een bezoek aan Delfzijl ontmoet Joop de gepensioneerde zeeman Bauke, in wie hij ‘De man van de zee’ herkent. Deze, reeds geslachtenlang in zijn familie voorzegde persoon, ontpopt zich gaandeweg als een steeds belangrijker leraar en wegwijzer in het drukke bestaan van Joop.

De grootvader van Joop – aanvankelijk een arme, Joodse marskramer – heeft in de loop der jaren een bloeiend textielbedrijf met meerdere filialen weten op te bouwen. Joop is daar zodanig van onder de indruk dat hij het bedrijf in diezelfde geest wil voortzetten en uitbreiden. Echter, mede-opvolgers dreigen het voortbestaan ervan ernstig in gevaar te brengen. Behalve het voor de ondergang behoeden van het familiebedrijf, blijkt Joop ook voorbestemd te zijn om een opdracht te vervullen van een totaal andere aard. En daarbij speelt Bauke - de oude, wijze zeeman uit Delfzijl - een belangrijke rol.

De zevende golf staat model voor de huidige samenleving waarin meer en meer aan het licht komt hoe groot de omvang en hoe immens de schade is bij slachtoffers van hebzucht en seksueel misbruik. Meer dan ooit doen deze misstanden de mensheid verlangen naar een betere wereld onder leiding van een rechtvaardige, sterke leider. Het oude Mendel-geslacht blijk nauw betrokken bij de voorbereiding van de komst van die leider.

In het boek komen thema’s aan de orde als Jodendom-christendom, vergeving, rentmeesterschap en eindtijd. De bekende boekenrecensent en schrijver Martin Ros schreef na het lezen van het boek: ‘De zevende golf is een testamentaire roman die steunt op een reële verwachting van een komende, betere tijd. De charismatische manier waarop dat in dit boek wordt beschreven, bevalt mij uitermate. Het zorgvuldig opgebouwde verhaal vreet zo aan je en gaat zo diep dat je blijft lezen. Het geheim van de Ark, dat wereldharmonie teweeg zal brengen, was voor mij een ware openbaring.’