Musical over Groningen en de aardbevingen

Delfzijl - 'De Schok, Groningen leeft' is de titel van een nieuw muziektheater, dat in september 2018 in première gaat. Een multimediaal belevingstheater, met muziek, zang, film, animatie en dans.

De toeschouwers worden meegenomen in het verhaal over de maatschappelijke en economische vitaliteit van de provincie Groningen en de inwoners, die wonen in een uniek landschap dat rijk is aan erfgoed, dat wordt bedreigd door aardbevingen. De musical, waarvan 24 maart de verdere plannen bekend worden gemaakt, heeft nadrukkelijk als doel bij te dragen aan de verbinding in Groningen en laat zien met welke veerkracht en creativiteit wordt ingespeeld op de aardbevingen en de ingrijpende gevolgen hiervan. Een muziektheater dat laat voelen dat de Groninger grote waarde hecht aan 'mien laand'. VNONCW / MKB Noord, de belangenbehartiger van het Noordelijk bedrijfsleven, heeft de volledige medewerking toegezegd dit initiatief tot een succes te maken. Directeur Lambert Zwiers: “Dit is wat Groningen nodig heeft. Een productie van een zeer hoge kwaliteit en een grote uitstraling. Bij de reeds opgezette organisatie en de contacten die zijn gelegd is dit in goede handen. Wij gaan dit in woord en daad ondersteunen.” Het initiatief van het muziektheater, waarvoor een vaste locatie wordt gezocht in het aardbevingsgebied voor minimaal 1000 personen per voorstelling, komt van Martin Scholma (Scholma Print & Media) en Geke Hoogstins en Gert Siebring (beide van Hoogstins Productions). Geke Hoogstins heeft inmiddels met drie multimediale voorstellingen, waarvan de laatste in de oude dierentuin Emmen, bewezen op professionele wijze een aanwinst in de noordelijke cultuur- en theaterwereld te zijn. Met een startsubsidie van € 5.000,- wordt nu gewerkt aan de uitwerking van het plan, zoals de verhaallijn, de bezetting, de organisatie, een video, de begroting.. De cast, de creatieve inbreng, de technische uitvoering en de organisatatie zijn in handen van zoveel mogelijk mensen die hun roots in Groningen hebben en (inter)nationale bekendheid genieten. Inmiddels zijn hiervoor contacten gelegd, zoals met de Groninger Ewoud Heidanus, specialist in special effects zoals in Skyfall van James Bond, en zitten de Groninger acteur en regisseur Albert Secuur en musicalcomponist Henk Ruiter aan creatieve keukentafel van Geke Hoogstins. In het Stichtingsbestuur, dat uit 5 personen zal bestaan, zitten nu Martin Scholma, Meindert Schollema, oud-burgemeerster van Pekela, en Willem de Kok, directeur Martiniplaza. Martin Scholma: “Het muziektheater is voor alle betrokkenen een geweldige uitdaging, we stellen hoge eisen aan de kwaliteit. Gewerkt wordt met zoveel mogelijk Groninger en noordelijke partners, ook voor de financiering, de promotie en de catering. Komende weken maken we een lijst met ambassadeurs. Met de keuze van de locatie houden we er rekening mee dat er minimaal 20 voorstellingen worden gegeven, met een optie dit te verlengen. Daarbij mikken we op de eigen inwoners van Groningen en onze provinciale buren, maar ook hebben we landelijke ambities.”