Nieuwe windmolens Eemshaven gebouwd met klimmende kraan

EEMSHAVEN - Windturbinefabrikant Lagerwey gaat twee L136–4.5 MW windturbines in de Eemshaven bouwen in opdracht van Growind B.V. Daarbij wordt voor het eerst een klimmende kraan gebruikt.

De L136 is het grootste type windmolen in de markt. De turbine heeft ook het grootste bereik op land. Waar andere platforms geschikt zijn tot een gemiddelde windsnelheid van 7,5 meter per seconde, kan deze turbine een gemiddelde windsnelheid tot 8,5 m/sec aan. Hierdoor dalen de kosten per opgewekte kWh. De Lagerwey turbines vervangen twee oude turbines in de Eemshaven die al zijn gedemonteerd. Op dezelfde locaties worden vanaf januari 2017 de nieuwe fundaties voor de L136 aangebracht. Vanaf maart 2017 wordt de eerste nieuwe turbine geconstrueerd. Deze zal eind april gereed zijn en energie opwekken voor ruim 5.000 huishouden. De tweede turbine wordt eind 2017 gebouwd met behulp van de Lagerwey Climbing Crane. Het zal voor het eerst zijn dat de Climbing Crane in actie komt na de presentatie van het innovatieve concept in juni 2016. De turbines hebben een ashoogte van 132 meter en een rotordiameter van 136 meter waardoor de tiphoogte bijna 200 meter is. Hiermee is het de hoogste windturbine op land in Nederland. De L136 van Lagerwey is uitermate geschikt voor de Eemshaven want de turbine is ontworpen voor locaties met hoge turbulentie en grote verschillen in de verticale windlagen (het verschil in windsnelheid op het hoogste en laagste tippunt). Dit verschijnsel speelt met name op locaties in het binnenland en in gebieden met veel bebouwing, zoals de Eemshaven, of bebossing. https://youtu.be/ZUzwk_Gr-rE