Nieuwe vrijwilligers voor de Schutse

APPINGEDAM - Stichting voor Vrijwillige Palliatieve Terminale Zorg Noordoost Groningen heeft er weer tien nieuwe vrijwilligers bij.

VPTZ De Schutse is er voor mensen die heel graag deze laatste fase thuis willen blijven en hierbij ondersteuning van de mantelzorg nodig hebben. Het Hospice van VPTZ de Schutse in Appingedam is er voor mensen in de laatste fase van hun leven die, om wat voor reden dan ook, niet thuis kunnen blijven.

Tien vrijwilligers hebben hun speldje gekregen na het succesvol afronden van de basistraining voor vrijwilliger in de Schutse. In een cursus van zes wekelijkse bijeenkomsten zijn de vrijwilligers getraind om binnen het Hospice aan het werk te gaan. Het motto van de VPTZ ‘er zijn’ staat centraal. Door samen over verschillende onderwerpen in gesprek te gaan krijgen vrijwilligers steeds beter zicht in wat ‘er zijn’ eigenlijk betekent. Hierna gaan de vrijwilligers aan het werk binnen het Hospice en indien gewenst ook in de thuissituatie.

Voor de komende periode wil de stichting het vrijwilligersbestand graag aanvullen met mensen die in de thuissituatie aan het werk willen. Mensen die zich aangesproken voelen om opgeleid te worden als vrijwilliger kunnen zich aanmelden bij de coördinatoren.