PvdA wil sociale werkvoorzieningsschappen ontzien

BEDUM - De Partij van de Arbeid wil niet verder tornen aan de rijksvergoeding voor de sociale werkvoorziening. Dat is het resultaat van een succesvolle lobby van de Noordelijke PvdA-afdelingen.

Een meerderheid van de leden heeft ingestemd met het voorstel om de bezuinigingspijn te verlichten. Dit tot grote tevredenheid van Bert Dieters uit Appingedam, de voorzitter van het provinciale PvdA-bestuur. „De invoering van de Participatiewet is vanwege de recessie en de opstelling van de VVD gepaard gegaan met forse bezuinigingen. De kortingen op de rijksbijdrage trekken echter een zware wissel op de sociale werkvoorzieningsschappen en de mensen die er werken. Nu het kabinet erin is geslaagd om Nederland uit de recessie te halen en er weer rek in de begroting zit, willen we dat meer geld gaat naar mensen die een steuntje in de rug nodig hebben. We vinden het belangrijk dat de SW ruimte houdt voor goed beschut werken, arbeidsontwikkeling en -toeleiding voor arbeidsgehandicapten.”

De kortingen hebben hun weerslag op gemeenten die veel WSW-ers kennen. Oost-Groningen kampt met grote tekorten. Dieters: „Maar het probleem speelt niet alleen in Oost-Groningen. Ook in andere delen van het Noorden komen de nieuwe werkleerbedrijven langzaam uit de startblokken en dreigen mensen tussen wal en schip te belanden.”

Het initiatief achter het voorstel komt oorspronkelijk van de PvdA-afdelingen Bedum en Winsum. Het is Dieters gelukt om aandacht te vragen voor het standpunt van de Groningers. „Een ruime meerderheid, bijna zestig procent van de PvdA-leden, heeft onze zienswijze overgenomen. Als de PvdA een prominente rol krijgt, wordt het een belangrijke kwestie bij de onderhandelingen voor een nieuwe regering. De verkiezingen bieden nieuwe kansen om resultaten te boeken voor mensen, die tussen wal en schip dreigen te belanden.”