Eén schoolcampus in de regio

APPINGEDAM -  Alle middelbare scholen in de regio Appingedam en Delfzijl kunnen op dezelfde locatie aan de Pastorielaan in Appingedam. Ze komen niet allemaal onder één dak.

Uit onderzoek is gebleken dat een nieuwe campus voor de regio haalbaar is. De nieuwe locatie voor de schoolcampus voor het voortgezet onderwijs en het mbo is de locatie van het Eemsdeltacollege Pastorielaan in Appingedam, het voormalige Ommelander College. In 2021 is in Appingedam een campus voor voortgezet onderwijs en het mbo te vinden. De directe aanleiding voor de campus zijn de noodzakelijke versterkingen van de bestaande schoolgebouwen. “Alle bestaande schoolgebouwen moeten worden versterkt,” vertelt burgemeester Rika Pot van de gemeente Appingedam. “Voor het basisonderwijs is dat al aan de gang en ook de gebouwen voor het voortgezet onderwijs ontkomen hier niet aan. Voor de regio Appingedam/Delfzijl betekent dit dat de gebouwen aan de Opwierderweg en Eelwerd van het Noorderpoort College in Appingedam en de locaties Sikkel in Delfzijl en Pastorielaan in Appingedam van het Eemsdeltacollege versterkt moeten worden. Dat is een behoorlijke ingreep. Tegelijkertijd hebben we te maken met krimp. Er zijn minder kinderen dan 20 jaar geleden. Om de voorzieningen in de regio te behouden moet je nadenken over een duurzame oplossing. Op initiatief van zowel de gemeente Appingedam, Delfzijl als de beide schoolgemeenschappen is toen de opdracht gegeven om de haalbaarheid van een campus te onderzoeken.” Aan het Kenniscentrum Krimp Noord Nederland werd vervolgens de opdracht gegeven om de haalbaarheid van de campus te onderzoeken. “De vraag was of het beter was om de bestaande gebouwen te versterken of om nieuwbouw te plegen,” vertelt Coen Weusthuis. “Doordat het leerlingenaantal steeds verder afneemt, hebben beide scholen een overcapaciteit. Vooral het Noorderpoort College heeft daar last van. Twintig jaar geleden hadden de locaties in Appingedam 2.000 leerlingen. Nu zijn dat er nog maar 650. Daardoor staat zo’n 50% van de gebouwen leeg. Deze capaciteit wordt niet gebruikt, maar de kosten lopen wel door. De gebouwen zijn daardoor te groot en niet meer functioneel. Ook het Eemsdeltacollege heeft te maken met een afnemend aantal leerlingen. Ieder jaar neemt het aantal leerlingen met 5% af. Al snel bleek dat het in stand houden van vier locaties niet rendabel was. We hebben vervolgens bekeken welke van de bestaande locaties geschikt is voor de bouw van een nieuwe campus, waarbij ook gekeken is naar duo locaties. Alle partijen zijn tot de conclusie gekomen dat alleen de locatie aan de Patorielaan over voldoende ruimte beschikt. Ook bleek dat een duo locatie geen haalbare optie is. Ook hebben we gekeken naar andere locaties zoals het Delfzicht Ziekenhuis, de vroegere Eendracht, Fivelpoort en naar Delfzijl Noord. Deze plekken scoorden op onder meer bereikbaarheid en beschikbare ruimte minder goed dan de Pastorielaan. In totaal wordt de nieuwe campus 16.500 vierkante meter groot, waarbij ook de sportvoorzieningen zijn meegenomen. Het totale terrein komt op 33.000 vierkante meter.”   “We hebben gekeken naar de huidige situatie, “ vult Pot aan. “De ontwikkelingen van Huize Solwerd hebben we niet meegenomen en hebben geen invloed gehad op de keuze voor deze locatie.” “De verschillende scholen krijgen en houden een eigen identiteit,” vervolgt Weusthuis”. “Het blijven verschillende scholen. Ook het speciaal onderwijs van RENN 4 wordt hierin betrokken. In totaal gaat de campus 55 miljoen kosten. De NAM betaalt hiervan 14 miljoen en de Nationaal Coördinator Groningen 20 miljoen. De scholen aan de Sikkel, de Opwierderweg en Eelwerd worden gesloopt en voor de stukken grond wordt een andere bestemming gezocht. Dit levert een aanzienlijke besparing in de huisvestingskosten op.” “Voor ons is het belangrijk dat het onderwijs in de regio blijft,” meent Hans van der Molen, voorzitter van het Eemsdeltacollege. “Het voortgezet onderwijs is een belangrijk voorziening in de regio en we willen dat dit behouden blijft. De instroom naar de HAVO en het VWO staat onder druk en zorgt er mede voor dat het aantal leerlingen afneemt. Om een aantrekkelijke school te blijven, is een samenwerking met onder meer het Noorderpoort College noodzakelijk. We kunnen elkaar op veel punten versterken. De doorstroom naar het mbo kan door de samenwerking verder verbeterd worden. Leerlingen kunnen gebruik maken van de faciliteiten van het mbo en ook bij het vinden van technische personeel is een samenwerking goed. Technische docenten zijn schaars en door samen te werken is het, mede doordat je kosten kan delen, eenvoudiger om deze docenten aan te trekken. De samenwerking is geen eerste stap naar een fusie. Een paar jaar terug is er heel bewust voor gekozen om het mbo niet in de fusie te betrekken.” Ook Rob Schuur van het Noorderpoort College is positief. “We hebben goede ervaringen met de campus in Winschoten en de nieuwe zeevaartschool in Delfzijl. Vanuit het hele land komen leerlingen naar Delfzijl toe voor deze opleiding. Daarentegen staat mbo zorg en welzijn en de zakelijke dienstverlening onder druk. Daar hebben we dan ook een overcapaciteit. Door samen te werken kunnen we nieuwe en betere opleidingen opzetten en er voor zorgen dat de regio aantrekkelijk wordt voor werkgevers.” Uiteraard moeten de plannen politiek gezien nog worden goed gekeurd, maar daar voorzien Rika Pot en Jan Menninga niet al te veel problemen. “ Dit is een eenmalige kans,” vindt Menninga. “Je moet in deze tijd over de grenzen durven kijken. Ik hoop en vertrouw erop dat de gemeenteraad dat ook doet. Het komende jaar willen we benutten om praktische zaken uit te zoeken als wie wordt eigenaar van de gebouwen.” De bouw van de nieuwe campus begint in 2019 en gaat gefaseerd. Als eerste wordt het gedeelte voor HAVO en VWO gereed gemaakt. Daarna volgen het VMBO, het mbo en het praktijkonderwijs. Op 1 augustus 2021 wordt de campus geopend. Mark Giesolf