Delfzijl geeft ruim 8 ton aan munitieonderzoeken uit

Delfzijl -  De gemeente Delfzijl wil een bijdrage  van de Rijksoverheid voor onderzoeken die zij in 2016 heeft gedaan naar oude, niet geëxplodeerde munitie.  Het gaat om een bedrag van € 845.577,62.

Dit is inclusief het opruimen van explosieven. In totaal zijn er in 2016 vijftien projecten in de gemeente uitgevoerd. Hierbij waren soms meerdere onderzoeken nodig. Zo is er bijvoorbeeld onderzoek gedaan voordat de nieuwe dijk in Delfzijl werd aangelegd, het Muzeeaquarium werd verbouwd en diverse bouwactiviteiten op industrieterrein Oosterhorn zijn gestart. Soms hebben de onderzoeken geleid tot de vondst van explosieven. Naar aanleiding daarvan zijn in 2016 onder andere zogeheten S-mijnen en een brisantgranaat geruimd. Burgemeester Beukema laat weten dat de gemeente ook in 2017 en daarna alert blijft op oude, niet geëxplodeerde munitie. Veiligheid staat voor hem voorop. Het onderzoek naar Niet Gesprongen Explosieven (NGE) uit de Tweede Wereldoorlog is gebaseerd op een risicokaart. In 2009 heeft de raad van de gemeente ingestemd met het opstellen van de kaart. Sindsdien is er met regelmaat onderzoek naar NGE uitgevoerd voor bouw- en ontwikkelprojecten binnen de gemeente.