Ook Logopedische Praktijk uit Vennenflat in Delfzijl

Delfzijl - De Vennenflat in Delfzijl raakt bijna leeg. Het college van B en W en de Logopedische Praktijk hebben overeenstemming bereikt over de beëindiging van de huurovereenkomst van de praktijk in de hoge flat.

De praktijk is inmiddels verhuisd naar de Oude Schans 20 te Delfzijl. De  hoogbouw van de Vennenflat wordt nog dit jaar gesloopt; de laagbopuw gaat in 2019 plat. De voorbereiding van de herstructurering van het Vennenplein is in volle gang. De gemeente wil de detailhandel in het kernwinkelgebied concentreren om daarmee het centrum compacter, aantrekkelijker en levendiger te maken. Rondom dit gebied kunnen dienstverlenende bedrijven zich vestigen. "Van deze ruimte maakt de Logopedische Praktijk gebruik door zich buiten het kernwinkelgebied te vestigen,"zegt wethouder IJzebrand Rijzebol. "Met het vertrek van de Logopedische Praktijk is de verplaatsing van ondernemers uit de Vennenflat nagenoeg klaar." Met het verdwijnen van de Vennenflat ontstaat vanuit het centrum van Delfzijl een aantrekkelijke route naar de kust. Het centrum van Delfzijl komt gevoelsmatig dichterbij de zee en het strand te liggen. Rond de zomer is de hoogbouw van de Vennenflat verdwenen, waarna tegelijkertijd de eerste fase van de herinrichting van het Vennenplein begint. De herinrichting begint op de kop van het plein. Hier komen parkeerplaatsen in een parkachtige omgeving. Het aantal parkeerplaatsen blijft minimaal gelijk aan de huidige situatie.