Collecte Hersenstichting Delfzijl

DELFZIJL - Vele enthousiaste collectanten gaan van 30 januari tot 4 februari in Delfzijl op pad om geld in te zamelen voor al die mensen met een hersenaandoening.

Vrijwel iedereen krijgt ooit te maken met een hersenaandoening. Hieronder vallen onder meer beroerte, dementie, autisme, hersentumor, de ziekte van Parkinson en ADHD. Er komen per jaar 160.000 mensen met een hersenziekte bij. Bijna een half miljoen mensen kampen met blijvende ernstige gevolgen.

De Hersenstichting zet alles op alles om hersenen gezond te houden en hersenaandoeningen te genezen. Om dit te bereiken wordt onderzoek gedaan, voorlichting gegeven, gewerkt aan vernieuwende projecten uit en aan goede patiëntenzorg. Voor dit werk is veel geld nodig.

Men kan ook een gift overmaken op IBAN: NL18 INGB 0000 000 860 t.n.v. Hersenstichting Nederland, Den Haag.