Kandidaten Valentijnstaart D66 Delfzijl gezocht

DELFZIJL - D66Delfzijl wil - zoals elk jaar - op Valentijnsdag met een taart op bezoek bij een vrijwilliger, om daarmee haar bewondering uit te spreken voor alle vrijwilligers in de gemeente.

Kent u een vrijwilliger of een groep vrijwilligers waarvan u vindt dat die daar voor in aanmerking zouden moeten komen, geef deze dan op, natuurlijk met daarbij de reden waarom u dat vindt. Opgeven kan tot en met maandag 6 februari bij de fractievoorzitter van D66Delfzijl : Els Zijlstra-Veldman, email: zijlstra-veldman@home.nl of per telefoon 06-12929397.