Cursus Grunneger Toal in Uithuizen

UITHUIZEN - Wanneer er genoeg belangstelling is zal het Huis van de Groninger Cultuur vanaf maart twee cursussen starten. In de bibliotheek in Uithuizen zal op de dinsdagavond een cursus Grunneger Toal veur Begunners starten. Een cursus bestaande uit 10 lessen van 2 uur waarin de spelling en de grammatica centraal staan.

In de Groninger Archieven zal op dinsdagavond een combinatiecursus Grunneger Toal worden gegeven. Ook deze cursus bestaat uit 10 lessen van 2 uur en er zal aandacht zijn voor het spreken van de Grunneger Toal. Daarnaast zal de grammatica/spelling van de Grunneger Toal aan de orde komen.

Voor beide cursussen geldt dat er altijd ruimte is voor eigen inbreng van de cursisten en is er de mogelijkheid een gastdocent uit te nodigen. Maar het samen bezig zijn met onze Grunneger Toal en de daarbij behorende gezelligheid zijn natuurlijk de belangrijkste ingrediënten om een van deze cursussen te gaan volgen.

Voor meer informatie en aanmelding: cursusgronings@gmail.com of 06-48682278.