Noord-Groningen proeftuin ontwikkeling kindcentra

Delfzijl - De regio Noord-Groningen - de BMWE en DAL gemeenten - is door de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) gekozen als één van de vier proeftuinen voor de ontwikkeling van kindcentra.

Proeftuinen zijn bedoeld om een duidelijk beeld te krijgen van de kansen en knelpunten voor een kindcentrum. Naast de regio Noord-Groningen zijn ’s-Hertogenbosch, Zaanstad en Tilburg als proeftuin gekozen. De komende tijd gaat er voor de scholen in Noord-Groningen veel veranderen: krimp en ontgroening hebben gevolgen voor de scholen. Daarnaast hebben inspecties duidelijk gemaakt hoe kwetsbaar de schoolgebouwen zijn voor aardbevingen en is inzichtelijk welke maatregelen nodig zijn. Deze ontwikkelingen bieden een kans om nu onderwijskundige vernieuwingen door te voeren en kan er bij de bouw van nieuwe scholen invulling gegeven worden aan de ontwikkeling van kindcentra. Noord-Groningen heeft daarom als regio gezamenlijk een aanvraag voor een proeftuin ingediend. De gemeenten, onderwijs en opvang werken al jarenlang samen om kindcentra te ontwikkelen. De regio vindt het belangrijk om deze centra te ontwikkelen omdat op deze manier een doorgaande ontwikkelingslijn voor kinderen van 0 tot 12 jaar gerealiseerd kan worden. De gezamenlijke gemeentes hebben een concept ontwikkeld waar opvang, onderwijs, welzijn en zorg om het kind heen georganiseerd worden. Het kind staat hier letterlijk centraal. Het gezamenlijk doel van de kindcentra is behoud van kwaliteit en behoud van kindvoorzieningen in de regio: duurzame, toekomstbestendige, betaalbare kindcentra in duurzame, frisse en aardbevingbestendige gebouwen.