B & B en woning bij restaurant De School

OOSTERWIJTWERD - Het restaurant De School in de voormalige Dieftilschool in Oosterwijtwerd krijgt er inpandig een bed & breafast en een bedrijfswoning bij.

Het college van B en W van Loppersum wil daar in principe medewerking aan verlenen. Mits aan een aantal voorwaarden wordt voldaan. Het verzoek voldoet niet aan het geldende bestemmingsplan. De situatie van een gecombineerd bedrijf bestaande uit een restaurant en bed & breakfast met een inpandige bedrijfswoning hoeft ruimtelijke gezien niet bezwaarlijk te zijn op deze locatie. Het pand staat op de voorlopige lijst Karakteristieke Panden. Ingevolge Het is verboden om zonder een positief advies van de Monumentencommissie een pand (gedeeltelijk) te slopen. Het college wil ook medewerking verlenen aan de (gedeeltelijke) sloop, wanneer de Monumentencommissie positief adviseert over het ingediende plan.