Al 180 reünisten Jan Nieuwenhuyzenschool

Appingedam - Er wordt op zaterdag 25 maart een reünie gehouden van de openbare Jenaplanschool Jan Nieuwenhuyzen in Appingedam. De bijeenkomst vindt plaats in Boei 12 in Steendam.

De inmiddels gesloopte school aan de Abel Eppenstraat in Appingedam heeft bestaan van 1956 tot 2013. De organiserende commissie, bestaande uit Jacob Bouma, Wienes Bloem-Dalstra en Marcel Kuizenga, is op zoek naar mensen die tussen 1956 en 1997 op de school hebben gezeten. "We hadden de ondergrens eerst bij 1970 gelegd, maar daar kwam nogal wat protest op bij de ouderen," vertelt Bouma. "Nu kan iedereen vanaf ongeveer 20 jaar meedoen." De commissie heeft via een adressenboekje, dat verscheen tijdens het verscheiden van de school, en social media als de  facebookpagina's jannieuwenhyuzenreunie en Je bent Damster als, inmiddels 280 oud-leerlingen weten te traceren. "Er hebben zich tot nog toe 180 mensen opgegeven,"weet Bouma. "Maar het zou mooi zijn als er zo'n 400 mensen de reünie bezoeken. Hoe meer, hoe mooier. Er zijn nog veel mensen die we niet op deze manieren hebben kunnen bereiken. Er zijn verder weinig gegevens, maar wel veel foto's.  In Boei 12 is er ruimte genoeg voor zo'n royaal feest." De commissie is sinds september bezig met de organisatie. "Naast leerlingen hebben we al veel meesters, juffen en hulpouders gevonden. De school is dan wel gesloopt - het is nu een grasvlakte - maar de herinneringen zullen altijd blijven. We verheugen ons erop iedereen weer te zien. Ik vind het in ieder geval ontzettend spannend." De reünie is vooral bedoeld voor ontmoetingen. Het met elkaar praten vormt de hoofdmoot. Vandaar dat er geen overvol programma in elkaar wordt gezet. "We beginnen om 16.30 uur met koffie en kennismaking. Vanaf 18.00 uur is er een lopend buffet. De wanden van Boei 12 worden gebruikt voor een fotopresentatie en deejay Martin Franken zorgt voor de muziek. De reünie gaat wat ons betreft sowieso niet om te laten zien wat we doen, wat we hebben en hoe we eruit zien. We hopen dat het tot vele leuke ontmoetingen leidt, van mens tot mens, zeg maar." Vanzelfsprekend is oud-directeur Gerrit Groenhuis ook van de partij. Hij bouwde het door meester Lapohr - na veel politiek strijd - ingevoerde en vaak geroemde Jenaplan-onderwijs uit.   Voor opgave en meer informatie kan men terecht bij de reüniecommissie, via: jannieuwenhuyzenreunie@gmail.com of 06-20104073.