Extra geld voor tussenklassen in Delfzijl

DELFZIJL - De gemeente Delfzijl stelt voor 2017 opnieuw extra geld beschikbaar voor peuters vanaf 2,5 jaar en jonge kleuters in de leeftijd van vier jaar met een (taal)achterstand.

„De subsidie van € 45.000,- is bedoeld om een vervolg te geven aan de goede resultaten die sinds 2015 worden geboekt met zogeheten tussenklassen op Brede School Noord en Brede School Tuikwerd,” aldus wethouder Jan Menninga. Een tussenklas heeft als doel om de prestaties van jonge kinderen met een taalachterstand spelenderwijs te verbeteren, zodat ze, als ze vier zijn, goed van start kunnen gaan in het basisonderwijs. De inrichting van de tussenklassen moet peuters uitlokken tot taal. Denk bijvoorbeeld aan een poppenhoek, een bouwhoek en een winkeltje. Het aanleren van woorden vereist oefening en hoe vroeger kinderen daarmee starten des te taalvaardiger ze aan het basisonderwijs beginnen.