Historisch boekenfonds in ‘t Zandt

‘T ZANDT - De Bibliotheek Luitje Hoeksema Fonds is sinds enige tijd aanwezig in het Dorpshuis in ’t Zandt.

Deze beschikt over een indrukwekkende hoeveelheid boeken en kaarten betreffende de geschiedenis en literatuur vande noordelijke provincies, met de nadruk op Groningen. Waar de boeken voorheen te raadplegen waren via de Bibliotheek Centrale in Groningen zijn de items nu in eigen beheer. Luurt Hoeksema, een vermaard verzamelaar van Groningaga, liet in 1935 bij testament zijn volledige bezit aan boeken na aan het dorp ’t Zandt. De verzameling van het – naar zijn zoon vernoemde – Luitje Hoeksema Fonds is sindsdien aanzienlijk uitgebreid met nieuw verschenen publicaties en omvat op dit moment zo’n 2000 exemplaren, waaronder vele van historisch hoge kwaliteit. De bibliotheek beschikt over een website (www.bibliotheekluitjehoeksema.nl) waar de catalogus te raadplegen is.