Bijeenkomst Vertel eens Opwierde in de herkansing

APPINGEDAM - Omdat de opkomst tijdens de eerste bijeenkomst van Vertel eens Opwierde – Vertèl ais Opwier op 7 januari door het weer zeer gering was, wordt deze op zaterdag 4 februari nog eens overgedaan.

Wilt u een verhaal of gedicht voorlezen, voordragen of liedjes zingen in welke taal dan ook, dan zullen de bezoekers in het ASWA-gebouw in Appingedam dat zeer op prijs stellen. Het begin van het nieuwe jaar zal zeker nog worden gevierd. Alleen komen luisteren is natuurlijk ook mogelijk. Na afloop wordt er alsnog in gezamenlijk overleg gesproken of Vertel eens Opwierde ,Vertèl ais Opwier in deze vorm nog levensvatbaar zal blijken te zijn.

Inlichtingen en opgave: Tiny Veldhuis Tel: 0596-551369 of h.veldhuis30@kpnplanet.nl.