Taizédienst in de Hippolytuskerk

MIDDELSTUM - In de Hippolytuskerk in Middelstum wordt zondag 5 februari om 19.00 uur een Taizédienst gehouden.

Het thema is: Deel je leven. Het gaat om een meditatieve viering, zoals gebruikelijk is in een kloostergemeenschap in Taizé, een klein dorpje in Frankrijk. Het gebed, het lezen uit de bijbel, de stilte en het herhaald zingen van liederen geven uitdrukking aan het meditatieve karakter.

Het is stil in de kerk als men binnenkomt. Er klinkt alleen zachte muziek.