Informatiebijeenkomst behoud zwembad Ten Boer

TEN BOER - Het stichtingsbestuur van zwembad de Blinkerd houdt zaterdag 4 februari om 16.00 uur een informatiebijeenkomst in het Dorpshuis over de ontwikkelingen en het behoud van het zwembad in Ten Boer.

Dat gebeurt onder het motto: Samen maken we het mogelijk! De informatiebijeenkomst wordt gehouden voor een ieder die het zwembad de Blinkerd een warm hart toedraagt. Onder het genot van een hapje en drankje worden bezoekers geïnformeerd over de huidige stand van zaken en kunne ze hun ideeën aangeven betreft de toekomst van het zwembad. Naast de professionele krachten zijn er veel vrijwilligers nodig om het zwembad open te houden. Het gaat dan om bijvoorbeeld kassawerkzaamheden, groenvoorziening en technische ondersteuning. Elk uurtje dat vrijwilligers hierin kunnen en willen investeren is voor het zwembad van grote betekenis. Het stichtingsbestuur wil het belang van die inzet benadrukken. Voor meer informatie of het zich opgeven als vrijwilliger, kan men contact opnemen via: zwembadtenboer@gmail.com.