Op fiets of te voet naar school in Wagenborgen

WAGENBORGEN - Basisschool De Kronkelaar in Wagenborgen houdt deze week de actie ‘Op Voeten en Fietsen naar school’.

Maandagmorgen werd al duidelijk dat veel ouders daar gehoor aan geven. Leuke bijkomstigheid was dat de kinderen met versierde fietsen op school mochten komen.

Bij het in- een uitgaan van de school is het bij De Kronkelaar - net als bij veel andere scholen - een onoverzichtelijke mengeling van voetgangers, fietsers en auto’s. Doordat er ouders zijn die hun kind(eren) met de auto brengen en halen, wordt het er in de omgeving van de school en op de schoolhuisroute niet verkeersveiliger op. Dit kan voor andere ouders weer een reden zijn om de kinderen ook met de auto te brengen en te halen, waardoor er een vicieuze cirkel ontstaat.

Verkeersouders Alex Bathoorn en Silvia Kaslander wilden het belang van fietsend of lopend brengen en halen nog eens onder de aandacht brengen. Ze wijzen daarbij ook de ontwikkeling van kinderen. De sociale ontwikkeling krijgt een boost met zelfdoen. Lopend of op de fiets leren kinderen hun omgeving kennen en om te gaan met verschillende situaties, die zich onderweg voordoen. Ook kunnen zij eerder zelfstandig naar vriendjes, sport of speeltuin. Kinderen die vaak in de auto zitten en weinig zelfstandig buiten zijn, hebben bovendien een slechtere conditie en vertonen een achterstand in de ontwikkeling van ruimtelijk inzicht en van de grove en fijne motoriek.

De leerlingen kunnen gedurende vijf dagen stickers sparen voor elke dag dat zij lopend of fietsen naar school komen. Er worden wisselbekers (van karton) uitgereikt aan de groep met de meeste stickers. Basisschool De Kronkelaar startte . Leerlingen konden het hele weekend druk bezig met het versieren van hun fiets.