Samenwerking onderwijs en opvang nodig tegen taalachterstand jonge kinderen

DELFZIJL - De gemeente Delfzijl en Kennisplatform Kindcentrum Noord-Groningen hebben maandag een bijeenkomst over de aanpak van taalachterstand bij jonge kinderen gehouden.

Uitgenodigd waren de schooldirecteuren uit de gemeente, maar bijvoorbeeld ook Stichting Biblionet en het Centrum voor Jeugd. Gastheer wethouder Jan Menninga: „De komende jaren worden diverse Kindcentra in de gemeente Delfzijl gerealiseerd. We willen dit aangrijpen om het onderwijs aan jonge kinderen in onze gemeente te verbeteren.”

Centraal tijdens de bijeenkomst stonden resultaten en aanbevelingen uit een promotieonderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) naar taalachterstand bij jonge kinderen. Daarnaast was er aandacht voor taalprogramma's voor kinderen en ouders. Stichting lezen en schrijven lichtte deze programma's toe. Aan het eind van de bijeenkomst werd besproken hoe onderzoeksresultaten en aanbevelingen in de praktijk kunnen worden gebracht. Het beste idee wordt door een werkgroep verder uitgewerkt.

Uit het onderzoek van de RUG blijkt dat Integrale Kindcentra een oplossing bieden voor taalachterstand bij jonge kinderen. Samenwerking tussen onderwijs en opvang is daarvoor noodzakelijk. Daarnaast moet er binnen een Integraal Kindcentrum plaats zijn voor opvoedingsondersteuning en volwasseneducatie. „Een Integraal Kindcentrum dat voldoet aan bovenstaande voorwaarden, vergroot hiermee de onderwijskansen voor alle kinderen,” aldus onderzoeker Poolman, .docent aan de Hogeschool Windesheim. Hij maakte voor zijn onderzoek gebruik van bestaande landelijke gegevens, maar volgde ook de taalontwikkeling van leerlingen op twaalf scholen rond Delfzijl. Ook hield hij een reeks interviews met ouders van kinderen.