D66-afdelingen zeven gemeenten samen

ONDERDENDAM - De regionale D66-afdeling krijgen wel het karakter van de G7-gemeente. De afdelingen Delfzijl/Eemsmond/Appingedam/Loppersum en Winsum/Bedum/De Marne gaan hun krachten bundelen.

Dat is althans de wens van de besturen van beide afdelingen. Over deze materie is al flink wat bestuurlijk overleg geweest, waarbij werd geconstateerd dat een opschaling meer dan wenselijk is. Het voordeel van een grotere D66-afdeling wordt vooral gezien als een bundeling van krachten en een versterking en uitbreiding van het bestuur. De raads- en steunfracties blijven overigens gewoon per gemeente functioneren. Ook na de gemeentelijke herindeling zal dat het geval zijn.

Er wordt nu voortvarend te werk gegaan. Beide afdelingen houden op dinsdag 21februari om 20.00 uur elk een eigen afdelingsvergadering in dorpshuis Zijlvesterhoek aan de Achterweg 1 in Onderdendam. Hier komt o.a. het fusievoorstel aan de orde. Het is de bedoeling dat beide afdelingen daarna samen verder vergaderen en afspraken maken voor de gezamenlijke toekomst. Een interim-bestuur zal dan zo’n half jaar de kar gaan trekken. Er staat overigens direct al flink wat werk te wachten, zoals het campagne voeren voor de Tweede Kamerverkiezingen op 15 maart.