M.e.r. positief over Windpark Eemshaven-West

EEMSHAVEN - De Commissie m.e.r. heeft de Milieueffectenstudie voor het Windpark Eemshaven-West positief beoordeeld. Zij vindt dat de studie de milieueffecten van het park goed beschrijft.

Het gebied Eemshaven-West is door de provincie Groningen aangewezen als concentratiegebied voor windparken. Voor windpark Eemshaven-West langs de Waddenzeedijk bestaan twee initiatieven van Nuon en van RWE, die niet beide tegelijk gerealiseerd kunnen worden vanwege overlap. Daarom is een milieueffectenstudie gemaakt, zodat gemeente, provincie en Rijk een weloverwogen besluit kunnen nemen over de invulling van het windpark Eemshaven-West. De minister van Economische Zaken heeft de Commissie gevraagd de Milieueffectenstudie te toetsen. Volgens de commissie is goed onderzoek gedaan naar de milieueffecten van windpark Eemshaven-West. Risico’s voor de beschermde natuur Waddenzee zijn helder in beeld gebracht. De studie laat bijvoorbeeld zien dat natuureffecten de maximale omvang van het park (ligging en aantal windturbines) beïnvloeden, zodat te veel natuurschade (vogelslachtoffers) voorkomen wordt. De commissie vindt dat er met de studie voldoende milieu-informatie is om een besluit te nemen over de invulling van windpark Eemshaven-West.