Steunstee en dorpsondersteuner Wagenborgen

WAGENBORGEN - Wethouder IJzebrand Rijzebol heeft donderdag een steunstee aan de Hoofdweg in Wagenborgen geopend.

Het initiatief voor het realiseren van een steunstee in de voormalige Rabobank komt van inwoners van Wagenborgen. De opening werd door wethouder Meindert Joostens aangegrepen om een cheque te overhandigen aan het Vrijwilligersnetwerk Wagenborgen (VNW) bestemd voor de pilot Dorpsondersteuner. De dorpsondersteuner gaat de inzet van vrijwilligers op het gebied van informele zorg begeleiden en aansturen. Daarnaast gaat hij of zij zorgen voor een goede verbinding met zorgprofessionals als de huisarts, welzijnswerkers, het Wmo-loket van de gemeente en bijvoorbeeld het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). „De steunstee is gerealiseerd door en voor inwoners van Wagenborgen,”zegt wethouder Rijzebol. „Daarom is dit dan ook een initiatief waar we als gemeentebestuur trots op zijn.” Een steunstee is een ontmoetingsplek voor dorpelingen die behoefte hebben aan hulp of gewoon een praatje. De dorpsondersteuner ziet wethouder Joostens als een belangrijke spil in het creëren van een vangnet in de samenleving. „Vrijwilligers en professionals werken samen om ervoor te zorgen dat inwoners zo lang mogelijk in hun eigen dorp kunnen blijven wonen. De dorpsondersteuner is hierbij een belangrijke schakel. Ook dit initiatief dragen we als gemeentebestuur een warm hart toe.” Initiatiefnemer van de pilot is het Vrijwilligersnetwerk Wagenborgen. Het VNW richt zich op het optimaliseren van de levenskwaliteit van kwetsbare inwoners, met name ouderen en mantelzorgers. Het netwerk uit Wagenborgen bestaat uit zestig vrijwilligers. De pilot Dorpsondersteuner duurt een jaar.