Ten Boer wil zwembad behouden

TEN BOER - Inwoners van Ten Boer willen het openlucht zwembad De Blinkerd behouden. Tijdens de informatiebijeenkomst werden zaterdag in het Dorpshuis de plannen voor het open houden van zwembad door het stichtingsbestuur gepresenteerd.

Het was druk op de informatiebijeenkomst. Zo’n 70 inwoners van Ten Boer luisterden aandachtig naar het plan dat het bestuur van de nieuwe Stichting Zwembad De Blinkerd had opgesteld. Volgens voorzitter Jannes Nijboer is het voortbestaan van het zwembad in het gedrang gekomen door de financiële positie van de gemeente Ten Boer. “Ten Boer is een zogeheten artikel 12 gemeente en staat daardoor onder curatele van het Rijk. De gemeente heeft de opdracht gekregen om een ton te bezuinigen op de exploitatie van het zwembad. Dat is een enorm bedrag. De totale kosten van het zwembad zijn jaarlijks € 266.000. Dan kom je nog € 166.000 tekort. De Dienst Sport en Recreatie van de gemeente Groningen, die namens de gemeente Ten Boer het zwembad exploiteert, heeft aangegeven dat zij met deze bezuiniging niet in staat is om het zwembad te exploiteren. Daardoor zijn er drie opties: sluiten, het zwembad nog beperkter openhouden of een andere exploitant zoeken. Er is toen contact gezocht met de Stichting tot Beheer en Exploitatie van de Sportvoorzieningen in de gemeente Ten Boer. Deze stichting beheert de sporthal in de gemeente Ten Boer. Zij heeft aangegeven dat het met het huidig aantal vrijwilligers en bestuursleden onmogelijk is om de exploitatie van het zwembad erbij te doen. Er is toen gezocht naar nieuwe bestuursleden en al snel melden zich vijf mensen aan die een nieuwe stichting voor het zwembad hebben opgericht. De stichting is nodig, omdat de gemeente geen subsidies kan aanvragen voor bijvoorbeeld energiebesparende maatregelen. Met de groep van vijf is een bedrijfsplan opgesteld en het is de bedoeling dat op 22 april het zwembad weer open gaat.”

“Een van de grootste opgave is het opstellen van een financieel plan,” legt penningmeester John Huizinga uit. “Het is een openlucht zwembad en we zijn dus mede afhankelijk van het weer. Dat kunnen we niet beïnvloeden. Wat we wel kunnen beïnvloeden zijn de kosten. Het zwembad kent nu een twaalfbadenkaart. Dat willen we omzetten naar een tienbadenkaart. Ook kunnen we het aantal zwemlessen gaan uitbreiden, zodat er meer geld binnenkomt. Maar we denken ook aan het uitbreiden van de horeca en het gebruik van het zwembad voor evenementen. Belangrijk is ook de besparing op de personeelskosten. Deze post is goed voor € 180.000. De veiligheid blijft voorop staan. Het toezicht moet in handen blijven van deskundig en gecertificeerd personeel. Voor andere klussen kan gebruik worden gemaakt van vrijwilligers en kan met de uren van betaalde krachten zorgvuldig worden omgegaan. Voorheen deed de badmeester ook schoonmaakwerk. Het schoonmaakwerk willen we door vrijwilligers laten doen. We denken ook aan een samenwerking met het Scharlakenhof in Haren. Door personeel te delen kunnen we ook de kosten delen. Ook willen we besparen op energiekosten. Bedrijven en inwoners hebben ook de mogelijkheid om vriend te worden van het zwembad. Het Loket Leefbaarheid heeft de eerste bijdrage geleverd en we hopen dat anderen dit voorbeeld volgen. De Blinkerd moet ook aantrekkelijker worden om naar toe te gaan, zodat er extra bezoekers komen en langer in het zwembad blijven.”

Er zijn tijdens de bijeenkomst vanuit de bezoekers meerdere handreikingen gedaan door middel van het geven van ideeën en door zich op te geven als vrijwilliger. Voor meer informatie en opgave van ideeën of als vrijwilliger kan men mailen naar zwembadtenboer@gmail.com.

Vrijdag 10 februari om 19.30 uur is er in het Dorpshuis een bijeenkomst voor de jongeren over het zwembad.

Mark Giesolf