TenneT maakt voorlopige elektriciteitsverbinding

EEMSHAVEN - TenneT legt een voorlopige 380 kV-verbinding aan in de Eemshaven tussen de hoogspanningsstations Eemshaven Oudeschip en Eemshaven. De 1.800 meter lange tijdelijke elektriciteitsverbinding biedt verlichting voor het transportcapaciteits-knelpunt in de regio. Er worden 10 tijdelijke masten geplaatst: acht van 30 meter hoog en twee van 40 meter hoog. De verbinding moet volgende maand gereed zijn.

De definitieve oplossing van het knelpunt ligt in de realisatie van project Noord-West 380kV, de geplande elektriciteitsverbinding tussen Eemshaven en Vierverlaten.

In de Eemshaven komt de geproduceerde stroom binnen van diverse centrales en via de NorNed kabel, de onderzeese elektriciteitsverbinding tussen Nederland en Noorwegen. Onlangs is hier ook windpark Gemini aangesloten. Het totale productievermogen in de Eemshaven is hiermee hoger dan het beschikbare transportvermogen.

Tot de ingebruikname van Noord-West 380kV verbinding is transport vanaf station Eemshaven mogelijk via de 220 kV-verbinding naar Vierverlaten en de 380 kV-verbindingen naar Meeden en naar Zwolle voor verder transport op het landelijk (380 kV) hoogspanningsnet. Het huidige transportknelpunt wordt door de tijdelijke verbinding verplaatst naar de verbinding Eemshaven-Meeden-Zwolle.