Actie met steentjes MuzeeAquarium

DELFZIJL -  Het MuzeeAquarium Delfzijl houdt de actie ‘Waar is mijn hunebed’ om geld in te zamelen voor de herinrichting van het museum.

Ten behoeve daarvan worden steentjes verkocht. De woensdagen 15 februari en 1 maart staan vrijwilligers vanaf 10.30 uur op de weekmarkt van Delfzijl met een kraampje. De zwaarste klus voor de verhuizing was het afbreken van het hunebed. In het nieuwe museum zal dit hunebed weer opgebouwd moeten worden. Het museum krijgt een nieuw onderkomen in verband met de dijkverzwaring en verhoging. Het oude museum is afgebroken en een stukje landinwaarts wordt het nieuwe MuzeeAuarium gerealiseerd. Met een gift kunnen de toekomstige bezoekers van het museum letterlijk ‘een steentje bijdragen’ aan het nieuwe museum. Men mag ook figuurlijk een steentje bijdragen of een steen adopteren. Alle stenen worden verwerkt in een kunstwerk op het buitenterrein van het museum. Het MuzeeAquarium heeft een tijdelijk kantoor in de Waterstraat 21. Ook hier kan men op maandag, dinsdag of donderdag tussen 10.00 en 16.00 uur zijn steentje bijdragen.   Dit kan ook via het volgende bankrekeningnummer: NL 51 RABO 0130823619 t.n.v. MuzeeAquarium Delfzijl.