Jutbakken voor plastic langs Waddenzee

UITHUIZEN - Alle natuurbeheerders in het Waddengebied gaan in de komende twee jaar gezamenlijk aan de slag om het plastic probleem in Werelderfgoed Waddenzee aan te pakken.

Onder begeleiding van het Programma naar een Rijke Waddenzee (PRW) hebben de beheerders nu een actieplan met 12 acties goedgekeurd. Het Actieplan ‘Op naar een plastic vrij Werelderfgoed Waddenzee. Wat kun jij doen?’kent vijf centrale elementen: Voorkomen dat plastic afval in de Waddenzee komt; opruimacties; zorgen voor een optimale recycling; randvoorwaarden scheppen en samenwerking faciliteren.

Deze vijf elementen worden vanaf aankomend voorjaar al uitgevoerd in concrete acties. Zo worden er vanaf nu elk jaar twee grote opruimacties in het Waddengebied georganiseerd. Zowel voor als na het broedseizoen. Deze actie wordt opgepakt door de natuurorganisaties (It Fryske Gea, Groninger Landschap, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en Noord-Hollands Landschap) en Rijkswaterstaat.

De Waddenzeegemeenten plaatsen langs de hele Waddenkust jutbakken waar mensen afval in kwijt kunnen.

Daarnaast zal er energie gestoken worden in preventie. Het Programma naar een Rijke Waddenzee voert gesprekken met de visserij en Rivella. Voor optimale recycling en het opzetten van een circulaire economie gaan Waddenzeegemeenten en het ministerie van EZ in gesprek met de afvalverwerkers.

Jaarlijks komen beheerders, initiatiefnemers van opruimacties en andere betrokkenen in november bij elkaar om kennis uit te wisselen. Zij evalueren dan het afgelopen jaar en voeren verbeteringen door voor het volgend jaar.

,,We hebben met de Waddenzee een natuurgebied in handen van wereldklasse”, vertelt Jaap Verhulst, voorzitter van de Beheerraad Waddengebied. ,,Plastic hoort daar niet thuis. Veel natuurbeheerders waren gelukkig al bezig met het aanpakken van het plastic probleem. Ik ben blij dat we nu met steun van PRW de handen ineen gaan slaan. Met de lancering van het Actieplan gaan we veel effectiever werken om samen plastic op te ruimen.”