Peuteropvang ASWA naar Kids2b

APPINGEDAM - De ASWA heeft de uitvoering van de peuterropvang overgedragen aan |Kids2B in Appingedam.

De gemeente Appingedam, de ASWA en stichting Kids2b hebben vooruitlopend op de nieuwe wetgeving in 2018 afspraken gemaakt om peuteropvang in Appingedam te kunnen continueren. Hiervoor tekenden de bestuurders van deze organisaties donderdag 9 februari een overeenkomst.

Vanaf 1 januari 2018 geldt de nieuwe Wet harmonisatie kinderopvang en peuterspeelzaalwerk. De gemeente vindt het belangrijk dat ook na deze datum peuteropvang bij beide kindcentra in Appingedam blijft bestaan. Om ouders en organisaties de gelegenheid te geven om zich op de nieuwe harmonisatie wetgeving voor te bereiden, heeft de gemeente besloten om 1 april 2017 als ingangsdatum voor de nieuwe regels te hanteren.

Uitgangspunt daarbij was dat ouders en kinderen die nu gebruik maken van het peuterspeelzaalwerk van de ASWA en de betrokken medewerkers zo min mogelijk gevolgen ondervinden van de nieuwe wetgeving.

In goed overleg hebben gemeente, de ASWA en Kids2b hierover afspraken gemaakt. Omdat de nieuwe regelgeving over kwaliteit en financiën niet past bij de grondslag van een gesubsidieerde welzijnsinstelling heeft de ASWA besloten de peuteropvang over te dragen aan Kids2b. Met de uitvoering van peuteropvang door Kids2b zal in beide kindcentra de samenwerking met het onderwijs verder inhoud en vorm krijgen. Er wordt verder toegewerkt naar een totaalconcept aanbod opvang en onderwijs van 7 tot 7.

De ouders en medewerkers zijn ondertussen geïnformeerd over deze ontwikkelingen.