EBG financiert lesprogramma’s ondernemerschap, ICT en techniek

Delfzijl - De Economic Board Groningen (EBG) gaat drie lesprogramma’s op scholen in Noord-Groningen financieren. Het gaat om techniek, ondernemerschap en ICT.

Op alle basis- en middelbare scholen in het aardbevingsgebied worden lesprogramma’s uitgerold. EBG wil ondernemerschap stimuleren door onderwijs op de basis- en middelbare scholen aan te laten sluiten bij digitale ontwikkelingen. Tijdens de onderwijsconferentie werd deze week samen met schoolbesturen onderzocht op welke wijze dit het beste kan worden uitgevoerd.

EBG wil de nadruk leggen op ontwikkeling van ondernemerschap, IT skills en talentontwikkeling voor wetenschap en techniek door middel van 3D printers.

EBG vervult een faciliterende en aanjagende rol in het beschikbaar maken en financieren van deze drie programma’s en werkt voor de invulling van deze programma’s samen met bestaande onderwijspartners: I.Turn.IT, Jong Ondernemen en 3Dkanjers.

Bestuurder Emme Groot van EBG: „De Economic Board werkt aan een sterkere economie in Noord-Groningen. Als leerlingen ondernemerschap niet van thuis meekrijgen, is school dé aangewezen plek om ze voor het eerst in contact te brengen met ondernemerschap en ze voor te bereiden op nieuwe technologische ontwikkelingen. Met deze lesprogramma’s doen we de scholen in Noord-Groningen een concreet aanbod.”

De Economic Board Groningen wil de lesprogramma’s op de scholen in Noord-Groningen voor de komende jaren borgen. „Daarnaast zijn we voor continuering van de lesprogramma’s met partijen in gesprek die met ons ook het belang inzien van dit onderwijs op de scholen.”

I.Turn.IT lanceert samen met Economic Board Groningen een totaalpakket voor toekomstbestendig technologieonderwijs. Een unieke samenwerking waarmee leerlingen en docenten, van basis- tot voortgezet onderwijs geschoold worden in IT en technologie. „We zijn daarmee de eerste, grootste en meest complete aanbieder van technologieonderwijs en werken daarbij samen met bedrijven, kennisinstellingen en de overheid,” zegt Vincent Veenbrink (24 jaar), mede-eigenaar van ITurnIT. Via het lespakket worden kinderen en docenten geschoold in programmeren, mediawijsheid, internetveiligheid, robotica, How to Google en meer.

Jong Ondernemen biedt in samenwerking met het bedrijfsleven en het onderwijs zoveel mogelijk jongeren de mogelijkheid om ervaring- en praktijkgerichte ondernemersvaardigheden te ontwikkelen. Jong Ondernemen is een stichting die scholen al meer dan 25 jaar voorziet van praktische ondernemerschapsprogramma’s. Jongeren leren hun ondernemende kant kennen.

3Dkanjers is een vooruitstrevend initiatief met als doel talentontwikkeling van leerlingen met behulp van wetenschap en techniek te stimuleren. Bij dit project bouwen de leerlingen de 3D-printer zelf. Zo leren de kinderen, op een uitdagende en onderzoekende wijze, de werking van de printer goed kennen en wordt de printer iets van henzelf. Daarnaast worden er gedurende 5 jaar (de gemiddelde levensduur van de printer) regionale activiteiten georganiseerd om het regelmatig gebruik te blijven stimuleren.

Onderdeel van dit lesprogramma is het bouwen van en werken met een 3D-printer. Dit vraagt om onderzoekend en ontwerpend leren, waarmee de benodigde vaardigheden voor de toekomst worden ontwikkeld.

De eerste leerlingen van de scholengemeenschappen Lauwers&Eems en het Eemsdeltacollege zijn inmiddels gestart met de lessen van ITurnIT. Het programma wordt fasegewijs uitgerold naar andere geïnteresseerde scholen.