Valentijnstaart D66 naar vrijwilligers dorpshuis Aeolus

FARMSUM - De fractie van D66Delfzijl heeft een grote Valentijnstaart naar de vrijwilligers van dorpshuis Aeolus in Farmsum gebracht.

Dit dorpshuis is gelegen naast de bekende molen Aeolus aan de Borgshof in Farmsum en wordt al sinds december 1976 beheerd door Stichting Aeolus. Al 40 jaar organiseert deze Stichting diverse activiteiten, die voor iedereen toegankelijk zijn. Hiervoor zijn wekelijks een twintigtal vrijwilligers bereid een deel van hun tijd beschikbaar te stellen. Zonder deze vrijwilligers heeft het dorpshuis geen bestaansrecht.

Al met al een hele goede reden voor fractievoorzitter Els Zijlstra-Veldman van D66Delfzijl om juist deze vrijwilligers in het zonnetje te zetten. De vrijwilligers werden door bestuurslid Elly van der Laan opgetrommeld om naar het dorpshuis waar zij blij verrast werden door de Delfzijlse D66fractie met een heerlijk stuk slagroomtaart.

De Stichting heeft ook grote plannen voor de toekomst van hun dorpshuis. De gemeente Delfzijl draagt het dorpshuis binnenkort over aan de inwoners van Farmsum. Daarna wil de stichting het huidige pand uitbreiden met een extra zaal.