Ruim 600 euro collecte Hersenstichting

DELFZIJL - De collecte voor de Hersenstichting heeft in Delfzijl € 638,02 opgeleverd.

De opbrengst wordt besteed aan wetenschappelijk onderzoek en aan voorlichting, om zo een bijdrage te leveren aan een betere toekomst voor mensen met een hersenaandoening.

Heeft u de collectant gemist? Uw gift is altijd welkom op rekeningnummer NL18 INGB 0000 000 860