Ruim halve ton naschoolse activiteiten kindcentra Delfzijl

DELFZIJL - De gemeente Delfzijl stelt subsidie beschikbaar voor de Kindcentra in Delfzijl-Noord en Tuikwerd/Farmsum voor een naschools activiteitenprogramma.

Door de subsidie kunnen kinderen op jonge leeftijd kennismaken met kunst, cultuur, muziek en sport waardoor zij hun vaardigheden kunnen verbreden en versterken. De Kindcentra ontvangen gezamenlijk € 57.500,-. Met het geldbedrag organiseren de scholen educatieve activiteiten, zowel binnen als buiten de school. Tijdens het schooljaar kunnen de kinderen verschillende keren uit het aanbod van activiteiten kiezen. De Kindcentra en de gemeente streven ernaar om ouders zo min mogelijk financieel te belasten om hun kinderen deel te laten nemen aan naschoolse activiteiten. De subsidie is hiervoor bedoeld. Op deze manier krijgen alle kinderen een kans om hun talenten te ontdekken en te ontwikkelen