Excursie naar Molukse kerk Appingedam

APPINGEDAM - Onder de noemer Even kieken bie houdt de Stichting Oude Groninger Kerken zaterdag 25 februari een mini-excursie naar de Molukse kerk in Appingedam.

Het is het eerste monument uit de periode van de wederopbouw na de Tweede Wereldoorlog dat in juni 2014 aan bezit van de stichting werd toegevoegd. De aanleiding vormt de onlangs gestarte restauratie, die het gebouw voor altijd semi-permanet houdt. Daarvoor geeft Rika Pot op vrijdag 17 febriari het officiële startsein, haar laatste officiële handeling als burgemeester van Appingedam.

De excursie staat onder leiding van de bouwkundige van de SOGK. Deelnemers gaan deze dag met eigen ogen zien wat de stand van zaken daar nu is.

De Molukse kerk van Appingedam is gebouwd in 1960 en is bijzonder door haar geschiedenis en vormgeving die herinnert aan de geschiedenis van de Molukse gemeenschap, plaatselijk en landelijk. Als onderdeel van de allereerste Molukse wijk in Nederland is het gebouw beeldbepalend voor het omslagpunt van het tijdelijke verblijf van de Molukse gemeenschap in de woonoorden naar een permanent verblijf in Nederland. Het ontwerp van het gebouw versterkt dit architectonisch door zijn eenvoudige ‘barakvorm’, de uitvoering in eenvoudige materialen en het eenvoudig kleurgebruik.

Het gebouw is in slechte staat en wordt grondig gerestaureerd. De werkzaamheden betreffen in grote lijnen de restauratie van het dak, kozijnen en ramen, topgevels, vloeren en het schilderwerk van al het houtwerk en de betonstenen. Hiernaast wordt het gebouw ook bouwkundig versterkt om het bestand te maken tegen aardbevingen.

De excursie staat onder leiding van de bouwkundige van de Stichting Oude Groninger Kerken. Alle deelnemers ontvangen een uitgebreid documentatiepakket.

De start is om 10.30 uur bioj Hoofdstation Groningen (halte bij Rondvaartbedrijf Kool/Museumzijde)

Aanmelden kan tot 23 februari via: info@groningerkerken.nl of 050-3123569.