Rika Pot sluit af met openingshandeling restauratie Molukse kerk

APPINGEDAM - De Molukse kerk Appingedam gaat van semi-permanent naar gebouwd voor altijd. Met de onthulling van het bouwbord is vrijdag de restauratie en het bouwkundig versterken van de Molukse kerk officieel van start gegaan. Burgemeester Pot van Appingedam verrichtte samen met Ben Rangkoly, ouderling evangelische Geredja Indjili Maluku deze officiële handeling. Het was de laatste officiële handeling van Rika Pot die per 1 maart stopt als burgemeester.

In de geschiedenis van de Molukse gemeenschap in Nederland neemt de Molukse kerk te Appingedam een bijzondere plek in. Het gebouw is de allereerste Molukse kerk in de allereerste Molukse woonwijk van Nederland. Het is tevens beeldbepalend voor het omslagpunt van het tijdelijke verblijf van de Molukse gemeenschap naar een permanent verblijf in Nederland. De benaming van de kerk in de stukken als ‘semi-permanent’ spreekt boekdelen. Aan de ene kant een permanent gebouw aan de andere kant in het achterhoofd toch nog de tijdelijkheid van het verblijf hier in Nederland. Het ontwerp van het gebouw versterkt dit architectonisch door zijn eenvoudige ‘barakvorm’, de uitvoering in eenvoudige materialen en het eenvoudig kleurgebruik. Het in 2013 als rijksmonument aangewezen gebouw uit 1960 verkeert in slechte staat van onderhoud en is nodig aan restauratie toe. De restauratiewerkzaamheden betreffen met name de restauratie van het dak, dakoverstekken, kozijnen, ramen en deuren, vloeren en het schilderwerk. Tegelijk met de restauratiewerkzaamheden wordt de kerk bouwkundig versterkt om het gebouw bestendig te maken tegen bevingen. Tevens is er een subsidie toegezegd uit het programma Herbestemming Cultureel Erfgoed waardoor ook de inrichting aangepakt kan worden en het gebouw geschikt wordt voor een veelzijdig gebruik als kerk, wijkgebouw, ontmoeting- en informatiecentrum. De werkzaamheden worden uitgevoerd door aannemer Boerbouw Groningen uit Leek. Naar verwachting worden de werkzaamheden in de zomer van 2017 afgerond. e restauratie wordt mede mogelijk gemaakt door een restauratiesubsidie van de provincie Groningen in het kader van de subsidieregeling Restauratie Rijksmonumenten provincie Groningen (BRRG), bijdragen van de gemeente Appingedam, het Prins Bernhard Cultuurfonds, SNS Fonds Eemsmond en het J.B. Scholtenfonds. De herbestemming wordt mede mogelijk gemaakt door een bijdrage uit het programma Herbestemming Cultureel Erfgoed, onderdeel van het “Kansrijk Groningen” pakket welke financieel mogelijk wordt gemaakt door een bijdrage uit het Nam Leefbaarheid & Duurzaamheid Programma.