Themabijeenkomst 500 jaar Protestantisme in Nicolaïkerk

APPINGEDAM - De estafette ter gelgenheid van de herdenking van 500 jaar Protestantisme komt op zaterdag 4 maart naar de provincie Groningen, naar de Nicolaïkerk in Appingedam.

Het thema is Vrouwen van het Protestantisme. Er is een werkgroep die voor deze dag een mooi programma heeft ontworpen, met interviews, workshops en een vesper met een cantate. Ook mannen zijn van harte uitgenodigd. Het hele programma vindt plaats in de Nicolaikerk en de Franse School, van 10.00 tot 16.00 uur.

De herdenkingsestafette is na de start in 2016, op Hervormingsdag in Amsterdam,heel Nederland doorgereisd. Elke provincie heeft een eigen thema en elke maand is er een nieuwe provincie aan de beurt. Op 31 oktober is de slotbijeenkomst in de Dom in Utrecht.

In ons land zien we allerlei verschillende kerken. Kort door de bocht zijn er twee hoofdstromingen: RK-en en Protestanten (Hervormden, Gereformeerden en Doopsgezinden). In de zestiende eeuw zijn de Protestanten ontstaan. Zij zijn in hoofdzaak de volgelingen van twee theologen: de Fransman Johannes Calvijn en de Duitser Maarten Luther. Daarnaast is er nog een kleinere stroming: de Doopsgezinden.

De Calvinisten woonden hoofdzakelijk in Nederland, Frankrijk, Schotland, Hongarije en Duitsland. De Lutheranen in Duitsland en de Scandinavische landen. Luther had veel kritiek op de RK kerk. Op 31 oktober (Hervormingsdag) 1517 publiceerde hij 95 stellingen met daarin verwoord stevige kritiek op de RK kerk. Die spijkerde hij aan de slotkapel van de Duitse stad Wittenberg. Het gevolg was dat Luther tegen zijn zin de kerk werd uitgezet. Bovendien vertaalde Luther de Bijbel in de Duitse volkstaal. Dat was een ingrijpend gebeuren. In Nederland gebeurde dat ook: de Statenvertaling (een vertaling in opdracht van de Staten Generaal, het parlement!) werd uit de grondtalen naar het Nederlands vertaald. Zij werd gedrukt in ongeveer 1637. Inmiddels was de boekdrukkunst uitgevonden. Iedereen kon nu zelf de Bijbel lezen. Zo kon de bijbel een grote invloed hebben op de het dagelijks leven van de gelovigen van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden. Deze bijbel was in ieder huis te vinden en iedereen leerde eruit lezen. Zo zijn ook veel spreekwoorden uit de Bijbel afkomstig.

Het jaar 1517 werd genomen als ontstaansjaar van de reformatie: nu 500 jaar geleden. In Duitsland zijn – ter gelegenheid hiervan - Willem Alexander en Maxima op bezoek geweest. Duitsland en Nederland zijn landen die beide horen tot de Protestantse familie.In Duitsland wordt de Reformatie (ontstaan van het Protestantisme) grootscheeps herdacht.

Ook in Nederland gebeurt dit op een bijzondere manier: De Protestantse Kerk Nederland (PKN) - Hervormden, Gereformeerden en Lutheranen- neemt hierin het voortouw. Het gaat in de vorm van een estafette.

Opgeven voor het programma in Appingedam kan bij Afien Kloosterhof (artiesma@ziggo.nl). Telefonisch kan het ook: 0596-624890. De toegang is vrij.