Verdieping in de Kapel van Tjuchem

TJUCHEM - Elke zondag komt er om 19.00 uur een groep mensen bij elkaar in de Kapel van Tjuchem.

Christenen vanuit verschillende kerken en met verschillende achtergronden gaan er op zoek naar geloofsverdieping. En aan in de weer met vragen als: Wie is God en hoe moet ik de Bijbel lezen, hoe moet ik leven als Christen en wat heeft God mij te zeggen?

Op eenvoudige wijze wordt daar, vanuit de bijbel, uitleg aan gegeven.

Meer informatie over de stichting Kapel Tjuchem of over de diensten, is te vinden op: www.KapelTjuchem.nl.