Sponsoren en verhalen boek Weiwerd gezocht

WEIWERD - De Stichting Behoud Weiwerd is nog steeds bezig met haar laatste wapenfeit, het schrijven van een boek. De financiering levert een probleem op. En men is op zoek naar nog een paar verhalen. Het is ook nog even zoeken naar een goede titel van het boek waarin de stichting het proces vanaf de oprichting in 1995 tot en met 2017 beschrijft.

Feit is dat er veel onderwerpen in het boek aan de orde komen die in de laatste twee decennia de revue zijn gepasseerd. „Pas dan kom je er achter hoeveel er in twintig jaar tijd is gebeurd en in gang is gezet,” aldus voorzitter Jaap Braam van de Stichting Behoud Weiwerd. „Nog dit jaar staat de presentatie van het boek gepland. Het lijkt er op dat dit ergens vlak na de zomervakantie gaat gebeuren. Daarnaast hebben we ook al een idee aan wie het eerste exemplaar zou moeten worden uitgereikt. Dit brengt met zich mee dat het boek vóór 1 oktober klaar moet zijn.”

Sinds december 2015 wordt er aan het boek geschreven en het einde is in zicht. De volledige opmaak en het ontwerp moeten nog worden uitgevoerd. Voordat er afspraken met een drukker worden gemaakt, heeft de stichting geld nodig. De stichting heeft geen startkapitaal. „Als er bedrijven zijn die als sponsor willen optreden, dan kunnen zij zich melden bij de stichting,”zegt Braam. „De eerste stap is om de tekst met foto’s grafisch vorm te geven. Alleen deze stap kost al ruim € 5.000,00. Dit levert een drukklare versie op waarmee het boek naar de drukker kan. Uiteraard krijgen bedrijven in ruil voor sponsoring een of meerdere exemplaren van het boek.”

Rond de inhoud van het boek zijn er ook nog een paar wensen. Het ligt in de bedoeling om nog een aantal bijdragen in het boek op te nemen van mensen die een bepaald gevoel hebben bij het behoud van deze wierde, positief of negatief. „Daarom roepen wij mensen op om in de pen te klimmen en op de volgende twee vragen antwoord geven: Hoe kijken u aan tegen alle ontwikkelingen? en Hoe beleeft u Weiwerd als plek?” Contact kan via: stichtingbehoudweiwerd@gmail.com.