Snelheidsovertreders N33 na campagne 55% omlaag

APPINGEDAM - De campagne die Rijkswaterstaat, de politie en het Openbaar Ministerie hebben gevoerd op de N33 is zeer succesvol. Het aantal snelheidsovertreders is sinds de start van de campagne in mei 2016 gedaald met 55%. De borden die aandacht vragen voor de maximumsnelheid blijven voorlopig staan.

Zes maanden lang is er intensief campagne gevoerd. Met een combinatieaanpak van onder meer mottoborden langs de weg, geïntensiveerde politiecontroles, hectometerpaaltjes met daarop de limiet, promotieacties en online voorlichting is de geldende limiet onder de aandacht gebracht bij de weggebruikers. De politie heeft zowel opvallend als onopvallend gecontroleerd. De politie richtte zich daarbij vooral op de grovere overtredingen. Door snelheidsovertreders staande te houden kon de politie met hen in gesprek gaan over hun rijgedrag. De staande houdingen hebben bovendien een preventief effect, omdat het ook voor de andere weggebruikers zichtbaar is dat de politie controleert op de weg. Ook zijn er een stuk minder extreme snelheidsovertreders. Het het aantal mensen dat 130 km/uur of harder rijdt, is gedaald met 86%. Doelstelling van de campagne was dat het aantal extreme snelheidsovertreders zou dalen met minstens 50%, dit doel is dus ruim behaald.

Daarnaast blijkt dat de gemiddelde snelheid duidelijk lager is na de campagneperiode. Die is met 15 km/uur gedaald.