Start herinrichting ‘t Zandt

‘T ZANDT - ‘T ZANDT Deze week wordt gestart met de herinrichting van ‘t Zandt. De karakteristieke T-structuur van het dorp wordt de komende jaren onder handen genomen.

Het gaat om de Molenweg en Hoofdstraat. Er wordt begonnen aan de Molenweg. De gemeente heeft in het project samen opgetrokken met een klankbordgroep, met het bestuur van dorpsbelangen , OBS Zandplaat, LTO noord en rijvereniging ZEO.

De herinrichting omvat het opnieuw inrichten van de Hoofdstraat en de Molenweg inclusief het vervangen van de Molentil. De uitvoering vindt plaats in drie fasen. Fase 2, Hoofdstraat richting Zijldijk, start voorjaar 2018 en fase 3, Hoofdstraat richting begraafplaats, start eind 2018/voorjaar 2019.

De herinrichting van het dorp maakt onderdeel uit van het Programma ‘t Zandt op de kaart. Doel hiervan is om de leefbaarheid voor jong en oud in ’t Zandt te waarborgen en de voorzieningen die hiervoor nodig zijn in stand te houden.