Potloodtekeningen Bierumer kunstenaar in Zilverkamer

APPINGEDAM - De potloodtekeningen van Jan Pieter van den Bos uit Bierum zijn van 18 maart tot en met juni in de Groninger Zilverkamer in Appingedam te zien, onder de tiel Waarde(n)schepping.

Dat toont een geëngageerd verhaal in ruim 60 bijna fotografische potloodtekeningen. Op de bovenverdieping toont de kunstenaar slechts één deel van zijn veelzijdige werk. Met zeven schilderijen uit de serie Voyage de la vache du ciel laat hij op de benedenverdieping een heel andere kant van zijn kunstenaarschap zien.

In zijn expositie Waarde(n)schepping legt Jan Pieter van den Bos de verbinding tussen de uiterlijke en de innerlijke waarde van geld en goederen. Virtuele waarde en werkelijke waarde komen op dikwijls cynische wijze bijeen in 60 nauwkeurig (magisch-)realistische, bijna fotografische tekeningen. Van den Bos schiep met een serie van 100 tekeningen in zijn Phlegethon-serie ‘waardepapieren’ van de fictieve, maar metaforisch o zo realistische, Phlegethon-Bank.

Het zijn als het ware bankbiljetten, gebaseerd op Heraclitus’ spreuken, maar ook op onze geschiedenis en op zijn eigen ervaringen. Zo’n 40 tekeningen uit die serie worden tezamen met 16 uit zijn Atlantis reeks getoond.