Les over brandveiligheid in Delfzijl

DELFZIJL - Het project Smokey de Schatkist is gestart in cluster Eemsdelta (de gemeenten Delfzijl, Eemsmond, Appingedam en Loppersum). Het is een voorlichtingsprogramma om brandveiligheid bij jonge kinderen en hun omgeving onder de aandacht te brengen.

Blusgroep Delfzijl wasa als eerste bij OBS ’t Zigt om de leerlingen van de groepen 3 en 4 op speelse manier vertrouwd te maken met brandveiligheid in de eigen omgeving. Van de 44 aanwezige basisscholen in dit cluster, zijn er 29 scholen die aan het project meedoen.

Er zijn twee Smokey projecten namelijk ‘Smokey komt Logeren’ en ‘Smokey de Schatkist’. Voor de Smokey projecten zijn speciale lespakketten ontwikkeld. Deze pakketten bieden de kinderen uit de groepen 1 tot en met 4 en hun ouders en verzorgers, en soms zelf de grootouders, op een informatieve en speelse manier informatie om vertrouwd te raken met brandveiligheid binnen de eigen leefomgeving. Met behulp van de speciaal ontwikkelde werkbladen, kunnen de kinderen samen met de ouders/verzorgers of grootouders spelenderwijs onderzoeken of hun eigen woning wel brandveilig is en wordt er inzicht verkregen over de mate van brandveiligheid in de thuisomgeving.